Odwiedź nas w Google+
Lekarze i terapeuci
Dr Jolanta Stępowska

specjalność: rehabilitacja
studia podyplomowe wczesnej rehabilitacji dzieci
adiunkt na AWF w  Warszawie - wydział rehabilitacji
adiunkt na WSPS - studia podyplomowe neurologopedii
uczestnik programów unijnych - wczesnej rehabilitacji niemowląt i dzieci
autor publikacji polskich i zagranicznych
diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci:
 • TIMP
 • PRECHTL
 • PNF w pediatrii
 • E-TECHNIK DNS
 • Integracja Sensoryczna
 • Kinezjotaping
 • Leczenie stóp metodą manualną trójwymiarową
 • Bandażowanie korekcyjne stóp (alternatywa dla wkładek ortopedycznych)
 • Miokinamatyczna Odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego - moduł Postural Restoration Institute
Mgr Anna Boryczka-Trefler

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od wielu lat pracownik Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zajmuje się rehabilitacją niemowląt i dzieci starszych z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, a także prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla rehabilitantów i lekarzy w ramach kursów do specjalizacji dla CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).
Ukończone kursy:
 • NDT Bobath Podstawowy
 • NDT Bobath Baby
 • Neurobiologiczne Postawy Integracji Sensorycznej – kurs podstawowy
 • Ocena jakości globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl’a
 • TIMP – kurs oceny wczesnych zaburzeń psychoruchowych (Test of Infant Motor Performance)
 • Kinesiology Taping
 • Zaburzenia funkcji móżdżku – diagnoza i terapia
 • ZEBRIS – system analizy postawy ciała
 • Ilościowa analiza chodu w praktyce klinicznej
 • Szkolenie:” Ułatwienie kontroli posturalnej u dzieci z mózgowym porażeniem wg koncepcji Chailey”
 • Warsztaty: „Asymetria u niemowląt – różnicowanie między asymetrią pochodzenia neurologicznego a asymetrią ułożeniową, teoria i praktyka”
 • Warsztaty: „Asymetria posturalna u niemowląt i dzieci”
 • Kurs PNF Postawowy
 • Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp
 • Korekcyjne bandażowanie stóp (alternatywa dla wkładek ortopedycznych)
 • Kinesiology Taping w Pediatrii
 • Miokinamatyczna Odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego - moduł Postural Restoration Institute
 • Oddychanie Posturalne - Kompleksowe Podejście do Leczenia Patomechaniki Wzorca Piersiowo-Brzusznego - moduł Postural Restoration Institute
Dr Ewa Szwabowska-Orzeszko
Dr Ewa Szwabowska-Orzeszko

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej. Wieloletni pracownik Centrum Zdrowia Dziecka w Klinice Neurologii. Doktor Orzeszko prowadzi wczesną diagnostykę u dzieci ryzyka, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem padaczki oraz bólów głowy u dzieci, prowadzi ocenę neurologiczną pacjenta, kwalifikuje dzieci na rehabilitację, kwalifikuje do odroczenia szczepień ochronnych.
Dr n. med. Marzena Olszaniecka

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej. Od wielu lat pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka, początkowo w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej, a obecnie w Klinice Neurologii i Epileptologii. Doktor Olszaniecka prowadzi wczesną diagnostykę u dzieci ryzyk, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem padaczki oraz bólów głowy u dzieci, prowadzi ocenę neurologiczną pacjenta, kwalifikuje dzieci na rehabilitację, kwalifikuje do odroczenia szczepień ochronnych.
mgr Aleksandra Rewers

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Terapeuta dziecięcy NDT- Bobath od 2008r, pracownik Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej „IP-CZD", instruktor pływania dla dzieci i niemowląt - współzałożyciel szkółki Let's Swim. Prywatnie mama od 2011r wychowująca Krysię.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • NDT-Bobath podstawowy 2008
 • NDT- Bobath Baby 2010r
 • PNF podstawowy 2009
 • PNF kurs rozwijający 2010
 • Kinesiology Taping podstawowy 2008
 • Kinesiology Taping rozwijaący 2010
 • diagnostyka metodą Prechtl'a kurs podstawowy 2009
 • szkolenie: Podstawowe Założenia, Zasady I Metodyka Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Wczesnym Uszkodzeniem Mozgu W Systemie Nauczania 2010
 • Analiza i Terapia Dziecka Zagrożonego
 • Leczenie i Rehabilitacja W OrtopediiiI Neurologii Dziecięcej- interdyscyplinarne studium przypadków
 • ratownik WOPR z kursem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy


mgr Weronika Jaworska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Rehabilitacji. Pracownik Warszawskiego Szpitala dla Dzieci i Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych. Prywatnie mama dwóch wspaniałych synów.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs NDT - Bobath
 • Kurs „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt , dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi.”
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping
 • Szkolenie” Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy.”
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc dzieciom.”
mgr Bogumiła Niernsee

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki Specjalnej.  Pracuje jako pedagog wspierający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wcześniej - 11 lat w  Przedszkolu Integracyjnym, oraz od 2003 roku jako terapeuta Integracji Sensorycznej. Od 2007 roku współpracuje z Poradnią Autyzmu dla Dzieci "Krasnal", a od kilku lat związana jest działaniem na rzecz wolontariatu przy realizacji projektu społecznego "Niewidzialne Dzieci" w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki".

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia 
 • Integracja Bilateralna
 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Kurs Terapia Reki I i II stopnia 
 • Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii
 • Asertywność jako Alternatywa Agresji
 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu - objawy i narzędzia 
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Metody komunikacji alternatywnej w pracy terapeuty integracji sensorycznej
 • Praca z dziećmi z autyzmem metodami stosowanej analizy zachowania :Edukacja w przedszkolu integracyjnym
 • Udział w 26 Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Poznanie i Funkcjonowanie Społeczne - Zaburznia       u  Dzieci i Młodzieży
 • Syndrom KiSS i problemy związane z asymetrią szyi
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia


mgr Anna Pawełczak

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego Warszawie. Pracownik Instytutu Matki i Dziecka, Zakładu Rehabilitacji, gdzie zajmuje się wczesnym usprawnianiem dzieci z grupy ryzyka, usprawnianiem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, innymi chorobami neurologicznymi, genetycznymi i usprawnianiem dzieci z przewlekłą chorobą układu oddechowego (głównie mukowiscydozą). Współpracuję z fundacją Matio jako jeden ze specjalistów zespołu „Mukokompleks”, który udziela interdyscyplinarnych porad rodzinom dzieci chorych na mukowiscydozę w warunkach domowych, szczególnie wśród dzieci świeżo zdiagnozowanych.
Moim celem zawodowym jest wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w osiągnięciu maksymalnego pułapu rozwoju, który warunkowany jest istniejącą dysfunkcją. Współpraca z zespołem terapeutycznym, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, edukacja rodziców w celu poprawienia relacji rodzic – dziecko oraz podniesienie ich kompetencji i pewności siebie w sferze opieki nad dzieckiem.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs NDT-Bobath
 • Fizjoterapia Dziecko Ryzyka
 • Diagnoza i Terapia Neurorozwojowa Niemowląt z Łagodnymi Zaburzeniami Neurologicznymi
 • PNF Podstawowy
 • Kurs Kinesiology Taping Podstawowy
 • Nowoczesna Fizjoterapia Chorych na Mukowiscydozę
 • Szkolenie Unijne ”Nowoczesne Metody Prowadzenia Szkół Rodzenia
 • NDT Bobath Baby
 • Trójwymiarowa Terapia Manualna Stóp


mgr Marzena Głódź - Jasińska

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Doświadczenia zawodowe:
Od 2004 roku pracuje z dziećmi, początkowo w charakterze wolontariusza w Fundacji AKOGO (do 2005r.) i jako stażysta w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” (2006-2007r.) w Międzylesiu.
Obecnie jako fizjoterapeuta w Szpitalu Bielańskim na Oddziale Neonatologii i Patologii Noworodka oraz w Centrum Mowy i Ruchu ELF w Warszawie.
W latach 2006-2009 prowadziła zajęcia taneczne i muzyczno ruchowe w przedszkolach dla dzieci od 3 r. ż. Od 2003 r. pracuje jako instruktor w Szkole Tańca Caro Dance.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath
 • Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath Baby
 • Kurs Oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl'a
 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • Kinesiology Taping - podstawowy
 • Kinesjology Taping - rozwijający
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego
 • Terapia ręki
 • Teoria i praktyka Terapii Psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block
 • Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii dziecięcej - interdyscyplinarne studium przypadków
 • Warsztaty: Asymetria u niemowląt
 • Podstawy Terapii Behawioralnej
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC).
 • Asymetria posturalna u niemowląt i dzieci
 • Elementy metody Bobath z wykorzystaniem sprzętu Thera Band
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja poszczególnych stawów.
 • I, II, III Forum Praktyków - SKOLIOZY
mgr Dorota Religa

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta metody NDT Bobath. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Zajmuje się wspomaganiem prawidłowego rozwoju ruchowego niemowląt oraz fizjoterapią zaburzeń rozwojowych. Prowadzi także ćwiczenia i wykłady z zakresu prawidłowego rozwoju dziecka oraz pielęgnacji neurorozwojowej w szkole rodzenia. Pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, oddziałów Pediatrii oraz Neonatologii w Warszawie przy ul. Madalińskiego.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Baby
 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg. Barbary Zukunft- Huber
 • Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa noworodków i niemowląt, Akademia Pawła Zawitkowskiego
 • Ocena Wcześniaka- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, Kinezio Centrum
mgr Ewa Orlikowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Rehabilitacji. Pracownik Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz dziećmi z wadami postawy.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich
 • Warsztaty z kinezjotapingu w pediatrii
 • Warsztaty "Toaleta drzewa oskrzelowego przy pomocy asystora kaszlu"
 • Szkolenie z zakresu stosowania Technologii Formthotics wspomagające leczenie wad kończyn dolnych przy zastosowaniu wkładek ortopedycznych
 • Trójwymiarowa Terapia Manualna Stóp
 • Studia podyplomowe - "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka"
 • Uczestniczka Sesji z Chiarą Mastellą dotyczącej terapii dzieci z SMA typu 1 i SMA typu 2.
 • Uczestniczka VI Seminarium Naukowego poświeconego rehabilitacji dzieci z SMA.
 • Miokinamatyczna Odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego - moduł Postural Restoration Institute
mgr Marta Cichoniec

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi, początkowo w Domu Dziecka w Międzylesiu. Od 2006 roku jako nauczyciel w Szkole Podstawowej. W międzyczasie jako terapeuta Integracji Sensorycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej(kurs I stopnia) w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Badanie, diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (kurs II stopnia) w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie; uzyskanie tytułu terapeuty integracji sensorycznej oraz kwalifikacji do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii.
 • Dziecko z autyzmem - rozpoznawanie, wielospecjalistyczne diagnozowanie i orzekanie.
 • Dziecka z Alkoholowym Zespołem Płodowym
 • Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju dzieci. Diagnoza i terapia dzieci 0-36 m.ż. PSTIS
 • Wieloaspektowe podłoże zaburzeń procesów modulacji sensorycznej PSTIS
 • Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu. Fundacja Pomoc Autyzm
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka- program wczesnego wykrywania autyzmu.
 • Synapsis
 • Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego. PSTIS
mgr Daria Fedorczyk

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zajmuje się rehabilitacją niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyła podczas praktyk zawodowych w licznych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, między innymi w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Od 2013 do 2016 roku fizjoterapeutka oraz instruktorka tańca w przedszkolach w Warszawie oraz Wesołej.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs NDT-Bobath
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs PNF w Pediatrii
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy
 • Rozwój i stymulacja niemowlęcia – prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka
 • Elementy metody Bobath z wykorzystaniem sprzętu „Thera Band”
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja poszczególnych stawów
 • NDT Bobath Baby
 • Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii