Odwiedź nas w Google+
Oferta
W OŚRODKU MALUCH PROWADZIMY NOWOCZESNĄ I PRZYJAZNĄ PACJENTOWI REHABILITACJĘ DLA:
• Wcześniaków i niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego
• Wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną, opóźnieniem psychoruchowym
• Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
• Dzieci z opóźnieniem psychoruchowym
• Niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska)
• Niemowląt i dzieci z kręczem szyi
• Niemowląt i dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego
• Niemowląt i dzieci z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.)
• Niemowląt i dzieci z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Lowe'a, zespół Prader-Willi itp.)
• Dzieci z chorobami zanikowymi mięśni
• Dzieci z wadami postawy
• Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Niemowląt i dzieci z epilepsją

OFERUJEMY:
KONSULTACJE NEUROLOGA

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE NIEMOWLĄT I DZIECI

• NDT Bobath
• Metoda Vojty
• SI - integracja sensoryczna
• PNF - Metoda Prioprioceptywnego Torowania
• Ćwiczenia korekcyjne wad postawy
• Krótkodźwigniowe techniki manipulacji wg. prof. Laurie Hartamana
• Terapia Manualna wg. koncepcji Kaltenborn-Evjenth
• FDM (Facial Distortion Model)
• Osteopatia

REHABILITACJĘ WRODZONYCH WAD STÓP U NIEMOWLĄT

• Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp wg Barbary Zukunft-Huber
• Dynamiczne bandażowanie
• Dobór zaopatrzenia ortopedycznego
• Rehabilitacja po operacji stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego

TERAPIĘ RĘKI

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM

DOBÓR I ZAŁOŻENIE KOMBINEZONU THERATOGS

DOBÓR I ZAŁOŻENIE DYNAMICZNEJ ORTEZY ODWODZĄCEJ KCIUK

DOBÓR POMOCY ORTOTYCZNYCH

OCENĘ WCZEŚNIAKÓW I NIEMOWLĄT metodą PRECHTL'A,

OCENĘ NIEMOWLĄT TESTEM TIMP (Test of Infant Motor Performance)

FIZYKOTERAPIĘ
• Elektrostymulacja, Galwanizacja, Jontoforeza, Prądy Interferencyjne, Pole Magnetyczne

KINESIOTAPING (plastrowanie)

DIAGNOZOWANIE I TERAPIĘ SKOLIOZ ORAZ INNYCH WAD POSTAWY

DOBÓR I WYKONANIE WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH SYSTEMU MEDYCZNEGO FORMTHOTICS

TERAPIĘ NEUROLOGOPEDYCZNĄ DLA NIEMOWLĄT

TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ